Cervical Cancer Workshop for Somali Women

CANCER AWARNESS PROGRAMME FOR SOMALI COMMUNITY

 

Cervical Cancer Workshop for Somali Women

By Somali Doctors 

 

0 5 / 0 2 / 2 0 2 3

1 1 – 1 2 : 3 0  P M

 

W H I T E  C I T Y  C O M M U N I T Y  C E N T R E

I N D I A  W A Y ,

L O N D O N

W 1 2  7 Q T

For more information please call: 0 2 0 7 1 0 1 3 4 2 6